Η ενότητα περιλαμβάνει υλικό για την οργάνωση μαθημάτων και ανάθεση ανάλογων εργασιών που απαιτούν τη χρήση Βιβλιοθήκης. Τέτοιου είδους υλικό προκύπτει μετά από συνεργασία του υπεύθυνου(ων) διδασκαλίας του μαθήματος (καθηγητές ή άλλοι διδάσκοντες) και ενός ή περισσότερων βιβλιοθηκονόμων οι οποίοι μπορεί να είναι θεματικοί βιβλιοθηκονόμοι (subject librarians), δηλ. εξειδικευμένοι στην αναζήτηση και εντοπισμό επιστημονικής πληροφορίας στο γενικότερο (ή ειδικότερο) αντικείμενο του μαθήματος. Το υλικό προέρχεται ή βασίζεται σε κείμενα που παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας Μελών ΔΕΠ/ΕΠ και Βιβλιοθηκονόμων (HEAL-Link Faculty/Librarian Institute) για την "Εισαγωγή της Πληροφοριακής Παιδείας στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών" που διοργανώθηκε από το Σ.Ε.Α.Β. και διεξήχθη στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης το διάστημα 21-25 Ιουνίου 2010. Το μεγαλύτερο μέρος του είναι στην αγγλική γλώσσα και προέρχεται από την Patricia Davitt Maughan (Library, University of California, Berkeley), ενώ το παράδειγμα οργάνωσης εργασίας μαθήματος έχει ετοιμαστεί από μέλη της ομάδας έργου του ILSEAB και παρέχεται στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα.

Πρόγραμμα συνάντησης εργασίας (αρχεία pdf στην αγγλική γλώσσα)

Παράδειγμα οργάνωσης εργασίας μαθήματος (στην ελληνική γλώσσα): Μάθημα Τεχνικής Γεωλογίας (αρχείο pdf)

Παράδειγμα οργάνωσης εργασίας μαθήματος (στην αγγλική γλώσσα): Engineering Geology Course (αρχείο pdf)

 

 


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.