Πρόκειται για κεντρική υπηρεσία αναγνώρισης λογοκλοπής σε εργασίες (εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων διδασκαλίας, πτυχιακές, μεταπτυχιακές, κ.ά.). Αποτελείται από μια βάση δεδομένων και ένα αποθετήριο (στο οποίο κατατίθενται οι σχετικές εργασίες των φοιτητών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων) όπου και πραγματοποιείται η διαδικασία αναγνώρισης λογοκλοπής από ειδικό λογισμικό. Η πρόσβαση θα δίνεται μέσω της ιστοσελίδας: http://plagiarism.seab.gr


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.