Τα RSS feed επιτρέπουν να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πύλης για την Πληροφοριακή Παιδεία, χωρίς να είναι απαραίτητο να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα. Εγγραφείτε στις διαθέσιμες ροές για να λαμβάνεται άμεσα νέο περιεχόμενο.

Λίστες Ροών Ειδήσεων RSS


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.