• Καλώς ήλθατε στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Πληροφοριακής Παιδείας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

    Πρόκειται για μια on-line εκπαιδευτική πλατφόρμα με ομάδα στόχο τους προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ. Λειτουργεί ως web υπηρεσία για την εκπαίδευσή τους στην πληροφοριακή παιδεία.

    Συγκεκριμένα, αφορά στην εκπαίδευση των χρηστών:

    • ώστε να γνωρίζουν πότε χρειάζονται νέα πληροφόρηση (δεδομένα) για κάποιο επιστημονικό θέμα
    • ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την αναζήτηση, τον εντοπισμό, την ανάκτηση, την αξιολόγηση και την αποτελεσματική χρήση (ανάλυση και αποτελεσματική αξιοποίηση) των πληροφοριακών πηγών, ώστε να μπορούν να συντάξουν μία ερευνητική - επιστημονική εργασία ή να λύσουν κάποιο ερευνητικό πρόβλημα.


Περί
Για την ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας Πληροφοριακής Παιδείας χρησιμοποιήθηκε λογισμικό ανοικτού κώδικα (Moodle, eXeLearning) σύμφωνα με την άδεια GNU-GPL (GPL v.3.0, LGPL).


Το υλικό που διατίθεται απο την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Πληροφοριακής Παιδείας είναι διαθέσιμο σύμφωνα με την άδεια Creative Commons: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Creative Commons License.


Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Πληροφοριακής Παιδείας χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση του Σ.Ε.Α.Β. απο το Υποέργο 9 "Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες" και συνιστά τη Δράση 10 "Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικων Χρηστών και Κέντρων Πληροφόρησης".