Αξιολόγηση Χρήστη:  / 3

Η Διαδικτυακή Πύλη για την Πληροφορικη Παιδεία συνθέθηκε με την ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Διαβάστε περισσότερα: Σύνδεση της Διαδικτυακής Πύλης για την Πληροφορικη Παιδεία

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 3

Η Διαδικτυακή Πύλη για την Πληροφορικη Παιδεία - ilSeab - έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα: Παραγωγική λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης για την Πληροφορικη Παιδεία - ilSeab.


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.