Η ilSeab είναι μια δικτυακή υπηρεσία για την πληροφοριακή υποστήριξη, την εκπαίδευση και την πληροφόρηση των τελικών χρηστών και των βιβλιοθηκονόμων των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη της Πληροφοριακής Παιδείας στην Ελλάδα. Θα λειτουργεί ως ενιαίο κεντρικό σημείο πρόσβασης (διαδικτυακή πύλη) σε υπηρεσίες υποστήριξης Τελικών Χρηστών και Βιβλιοθηκονόμων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της χώρας.

Για τη δημιουργία του χρησιμοποιούνται ανοικτά πρότυπα, θα παρέχεται με ανοικτή πρόσβαση σε όλους και στην πλήρη ανάπτυξή του θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Εκπαιδευτικές πλατφόρμες πληροφοριακής παιδείας
  • Υπηρεσία ενημερωτικού – εκπαιδευτικού υλικού πληροφοριακής παιδείας
  • Υπηρεσίες Web 2.0 για τους τελικούς χρήστες

Για την ανάπτυξη των παραπάνω Πληροφοριακών Συστημάτων χρησιμοποιήθηκε λογισμικό ανοικτού κώδικα (Joomla (Core, Extensions, Template by Joomlashack), Moodle, eXeLearning) σύμφωνα με την άδεια GNU-GPL (GPL v.2.0, GPL v.3.0, LGPL).

Το υλικό που διατίθεται απο τις παραπάνω πλατφόρμες είναι διαθέσιμο σύμφωνα με την άδεια Creative Commons: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Creative Commons License.

Η ilSeab χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση του Σ.Ε.Α.Β. από το Υποέργο 9 «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες» και συνιστά τη Δράση 10 «Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης».

 


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.