Τι είναι Πληροφοριακή Παιδεία;

Ο πιο γνωστός χρησιμοποιούμενος ορισμός για την πληροφοριακή παιδεία είναι αυτός που την ορίζει ως το σύνολο των ικανοτήτων που απαιτείται από τα άτομα να έχουν για να αναγνωρίζουν πότε χρειάζονται πληροφορίες, πως να τις εντοπίζουν, πως να τις αξιολογούν και πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις αναγκαίες κάθε φορά.
(Association of College and Research Libraries: Information Literacy Competency Standards for Higher Education)


Γιατί είναι σημαντική η Πληροφοριακή Παιδεία (γενικά);

Σε ένα περιβάλλον που οι πηγές πληροφόρησης και η πρόσβαση σε αυτές ποικίλουν, παρ ότι η εύρεση της πληροφορίας είναι εύκολη, η εύρεση της σωστής πληροφορίας «φαντάζει» δύσκολη. Η Πληροφοριακή Παιδεία δείχνει τον σωστό τρόπο διαχείρισης της πληροφορίας, παρέχοντας τα σχετικά εργαλεία.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γιατί είναι σημαντική η ΠΠ;


Γιατί είναι σημαντική η Πληροφοριακή Παιδεία (για το ακαδημαϊκό ίδρυμα);

Η αξία της εκπαιδευτικής ικανότητας ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος αντανακλάται μέσα από την παραγωγή υψηλής ποιότητας ερευνητικών εργασιών και θέσεων, και κατ επέκταση της Πληροφοριακής Παιδείας των αποφοίτων του.


Γιατί είναι σημαντική η Πληροφοριακή Παιδεία (για μένα);

Η Πληροφοριακή Παιδεία είναι σημαντική για μένα γιατί:

 • θα μπορώ να αναζητήσω, εντοπίσω, αξιολογήσω και χρησιμοποιήσω την πληροφορία σωστά
 • θα μπορώ να παίρνω αποφάσεις σωστά στην καθημερινότητά μου
 • θα είμαι ένα ενεργό μέλος μιας συμμετοχικής δημοκρατικής κοινωνίας, που θα ενημερώνομαι, θα κατανοώ, θα διαβουλεύομαι και θα ψηφίζω για διάφορα θέματα.

Ποιος ο ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στην Πληροφοριακή Παιδεία;

Οι βιβλιοθηκονόμοι, από τη φύση της δουλειάς τους, έχουν δεξιότητες στην πρόσβαση, την αξιολόγηση και την χρήση της πληροφορίας. Αυτό τους κάνει να μένουν πάντα ενήμεροι στην εξέλιξη της τεχνολογίας της δημιουργίας, της πρόσβασης και της χρήσης της πληροφορίας. Είναι σε θέση να παρέχουν στον χρήστη κατευθυντήριες οδηγίες σε εργαλεία και πηγές πληροφόρησης, με στόχο να αναπτύξει τις πληροφοριακές του δεξιότητές.


Πώς θα συνδεθώ με την πλατφόρμα Πληροφοριακής Παιδείας;

Η πύλη δίνει πρόσβαση σε δύο Πλατφόρμες Πληροφοριακής Παιδείας (ΠΠ):

 • την Πλατφόρμα για Τελικούς Χρήστες
 • την Πλατφόρμα για Βιβλιοθηκονόμους

Για να συνδεθείτε επιλέξτε το εικονίδιο της πλατφόρμας που επιθυμείτε, τα οποία ανεξάρτητα από την ιστοσελίδα που βρίσκεστε, εμφανίζονται πάντα στο κάτω μέρος αυτής:

Faq 4 image


Ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχω/αποκτήσω, ώστε να γίνω πληροφοριακά εγγράμματος;

Το σύνολο των δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν το πληροφοριακά εγγράμματο άτομο περιλαμβάνουν:

 • Δεξιότητες αναγνώρισης - συνειδητοποίησης των πληροφοριακών του αναγκών
 • Δεξιότητες αναζήτησης, εντοπισμού και συγκέντρωσης των πληροφοριών
 • Δεξιότητες κριτικής αξιολόγησης
 • Δεξιότητες διαχείρισης των πληροφοριών
 • Δεξιότητες χρήσης των πληροφοριών με δημιουργικό τρόπο
 • Δεξιότητες χρήσης των πληροφοριών με Κοινωνικο-πολιτισμική συνείδηση

Θα πάρω κάποιο πιστοποιητικό ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της παρούσας εκπαιδευτικής πλατφόρμας;

Η παρακολούθηση ολόκληρου μαθήματος πληροφοριακής παιδείας ή μιας θεματικής ενότητας ή μέρους αυτής δεν οδηγεί στην απόκτηση κάποιου πιστοποιητικού.


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.