Η ilSeab είναι μια δικτυακή υπηρεσία για την πληροφόρηση, την υποστήριξη και την εκπαίδευση των τελικών χρηστών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, μελών ΔΕΠ/ΕΠ κ.λπ.) και των βιβλιοθηκονόμων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της χώρας, σχετικά με την πληροφοριακή παιδεία, την πρόσβαση και την αποτελεσματική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πηγών (ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, βάσεις δεδομένων κλπ.), καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σ.Ε.Α.Β..

Η ανάπτυξη της υπηρεσίας χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση του Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 9 «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες» το οποίου συνιστά τη Δράση 10 «Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης».


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.