Στην παρουσα ενότητα διατίθεται χρήσιμο ηλεκτρονικό υλικό (οδηγοί χρήσης, υλικό μαθημάτων κ.α.):

Οδηγοί Χρήσης  Υλικό

Οδηγός Χρήσης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας Πληροφορικής Παιδείας

    Λήψη
       

 

Για να επιτευχθεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (reusability) του εκπαιδευτικού υλικού προσφέρονται τα υποδείγματα σε πρότυπο SCORM. Κάθε ένα από τα παρακάτω συμπιεσμένα αρχεία περιέχουν ξεχωριστά κάθε ενότητα σε πρότυπο SCORM του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου.

Υποδείγματα Προγράμματος Πληροφοριακής Παιδείας Υλικό

Επιστημονικό Πεδίο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών:

     
 • για Προπτυχιακούς φοιτητές (pdf)
    Λήψη
 • για Προπτυχιακούς φοιτητές (σε πρότυπο SCORM)
    Λήψη
 • για Μεταπτυχιακούς φοιτητές (pdf)
    Λήψη
 • για Μεταπτυχιακούς φοιτητές (σε πρότυπο SCORM)
    Λήψη

Επιστημονικό Πεδίο Οικονομικών Επιστημών:

     
 • για Προπτυχιακούς φοιτητές (pdf)
    Λήψη
 • για Προπτυχιακούς φοιτητές (σε πρότυπο SCORM)
    Λήψη
 • για Μεταπτυχιακούς φοιτητές (pdf)
    Λήψη
 • για Μεταπτυχιακούς φοιτητές (σε πρότυπο SCORM)
    Λήψη

Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών και Επιστημών Μηχανικών:

     
 • για Προπτυχιακούς φοιτητές (pdf)
    Λήψη
 • για Προπτυχιακούς φοιτητές (σε πρότυπο SCORM)
    Λήψη
 • για Μεταπτυχιακούς φοιτητές (pdf)
    Λήψη
 • για Μεταπτυχιακούς φοιτητές (σε πρότυπο SCORM)
    Λήψη

Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Ζωής:

     
 • για Προπτυχιακούς φοιτητές (pdf)
    Λήψη
 • για Προπτυχιακούς φοιτητές (σε πρότυπο SCORM)
    Λήψη
 • για Μεταπτυχιακούς φοιτητές (pdf)
    Λήψη
 • για Μεταπτυχιακούς φοιτητές (σε πρότυπο SCORM)
    Λήψη
     

 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.