Μέσω της διαδικτυακής πύλης της ilSeab οι τελικοί χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη ΔΕΠ/ΕΠ κ.λπ.) θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες web. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Την εκπαιδευτική πλατφόρμα Πληροφοριακής Παιδείας (ΠΠ) για τελικούς χρήστες.
  • Ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Υλικά εκμάθησης της χρήσης των βασικότερων online πηγών και υπηρεσιών του Σ.Ε.Α.Β. σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Πρόσβαση σε υπηρεσίες και εργαλεία Web 2.0

Παράλληλα η πύλη θα παραπέμπει και στις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Πληροφοριακής Παιδείας (ΠΠ) για βιβλιοθηκονόμους (Δράση 1 «Υπηρεσία Υποστήριξης Βιβλιοθηκονόμου και Διαχείρισης, Διάχυσης και Ανάπτυξης Λογισμικών Βιβλιοθηκών» του παρόντος υποέργου).
  • Στην υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής (Δράση 14 «Υπηρεσία Εντοπισμού Λογοκλοπής» του παρόντος υποέργου).

 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.