Μαθήματα Πληροφοριακής Παιδείας για Τελικούς Χρήστες

Θεματική ενότητα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Προχωρημένες γνώσεις στην Πληροφοριακή Παιδεία.

Θεματική ενότητα Οικονομικών Επιστημών. Προχωρημένες γνώσεις στην Πληροφοριακή Παιδεία.

Θεματική ενότητα Θετικών Επιστημών και Επιστημών Μηχανικών. Προχωρημένες γνώσεις στην Πληροφοριακή Παιδεία.

Θεματική ενότητα Επιστημών Ζωής. Προχωρημένες γνώσεις στην Πληροφοριακή Παιδεία.