• Καλώς ήλθατε στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Πληροφοριακής Παιδείας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

    Πρόκειται για μια on-line εκπαιδευτική πλατφόρμα με ομάδα στόχο τους προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ. Λειτουργεί ως web υπηρεσία για την εκπαίδευσή τους στην πληροφοριακή παιδεία.

    Συγκεκριμένα, αφορά στην εκπαίδευση των χρηστών:

    • ώστε να γνωρίζουν πότε χρειάζονται νέα πληροφόρηση (δεδομένα) για κάποιο επιστημονικό θέμα
    • ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την αναζήτηση, τον εντοπισμό, την ανάκτηση, την αξιολόγηση και την αποτελεσματική χρήση (ανάλυση και αποτελεσματική αξιοποίηση) των πληροφοριακών πηγών, ώστε να μπορούν να συντάξουν μία ερευνητική - επιστημονική εργασία ή να λύσουν κάποιο ερευνητικό πρόβλημα.
Παράλειψη μαθήματα