Θεματική ενότητα Θετικών Επιστημών και Επιστημών Μηχανικών. Προχωρημένες γνώσεις στην Πληροφοριακή Παιδεία.