Θεματική ενότητα Οικονομικών Επιστημών. Προχωρημένες γνώσεις στην Πληροφοριακή Παιδεία.