Θεματική ενότητα Επιστημών Ζωής. Προχωρημένες γνώσεις στην Πληροφοριακή Παιδεία.