Θεματική ενότητα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Προχωρημένες γνώσεις στην Πληροφοριακή Παιδεία.