Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1

Η Διαδικτυακή Πύλη για την Πληροφορικη Παιδεία - ilSeab - έχει τεθεί σε πιλοτική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα: Πιλοτική λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης για την Πληροφορικη Παιδεία - ilSeab.


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.