Τις δεξιότητες και τις γνώσεις πληροφοριακής παιδείας θα τις χρησιμοποιήσετε για ακαδημαϊκούς σκοπούς όπως ερευνητικές εργασίες (εργασίες εξαμήνου, πτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές).

Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσετε στην εργασία σας - οι ικανότητες να βρίσκεις, να αξιολογείς, να χρησιμοποιείς και να μοιράζεσαι πληροφορίες στο εργασιακό σου περιβάλλον, αποτελούν πολύτιμες εργασιακές δεξιότητες.

Θα τις χρησιμοποιήσετε επίσης συχνά στη καθημερινότητά σας, για παράδειγμα για να πάρετε μια καταναλωτική απόφαση για την αγορά ενός αυτοκινήτου ή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Τέλος, θα χρησιμοποιείτε αυτές τις δεξιότητες για να γίνετε ενεργό μέλος μιας συμμετοχικής δημοκρατικής κοινωνίας, που θα ενημερώνεται, θα κατανοεί, θα διαβουλεύεται και θα ψηφίζει για διάφορα θέματα.


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.