Πρόκειται για την πλατφόρμα πληροφοριακής παιδείας με ομάδα στόχο την ακαδημαϊκή βιβλιοθηκονομική κοινότητα, δηλαδή τους βιβλιοθηκονόμους, τους επιστήμονες της πληροφόρησης και γενικά το προσωπικό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, σχετικά με βιβλιοθηκονομικά εργαλεία, πρότυπα και κανόνες.

Η πλατφόρμα θα παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη και εκπαίδευση σε θέματα Πληροφοριακής Παιδείας όπως:

  • Ορθές πρακτικές
  • Πολιτικές
  • Πρότυπα
  • Μεθοδολογίες και δραστηριότητες από κάθε είδος βιβλιοθηκών
  • Επιστημονική προσέγγιση
  • Βιβλιογραφία
  • Προγράμματα και χρηματοδοτήσεις

 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.